Privacitat

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de S’ENGOLIDOR, Restaurant i Fonda, S.L. En conformitat al Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado serán tratados e incorporados en un Fichero responsabilidad de S’ ENGOLIDOR, Restaurant i Fonda, SL. Conforme al que es disposa en els artícles 15 y 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informam que pot executar els drets d’accès, rectificacó, cancel·lació i oposició a:C/Major 3, 07749 ES MIGJORN GRAN (Illes Balears)

Ús de cookies

Els hi informen que per un bon funcionament de la web sengolidor.es , el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

S’ ENGOLIDOR, restaurant i Fonda, SL en la seva web utilitza “cookies” de tercers; i en concret les següents:

1.Analítiques: son serveis d’estadístiques de pàgines web que ofereix les següents empreses
– Google Analytics
– Bkluekai
– Booking
– Chango
– Crwdcntrl
– Exelator
– Linksalpha
– Rfihub
– Rlcnd
– Ru4
– tripadvisor

. Aquestes recullen informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

Per rebutjar o eliminar les“cookies” detallades es pot consultar la següent adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
http://bluekai.com/
http://www.booking.com/content/privacy.es.
http://www.rlcdn.com/
https://www.mywot.com/en/privacy
http://www.chango.com/
http://www.lotame.com/
http://exelate.com/
http://www.linksalpha.com/

2. de medis audivisuals: que permeteixen poder reproduir en la nostra web
– ADAPT TV; que es un servei per poder disposar de vídeo en la nostra web
Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:
http://adap.tv/

3. de xarxes socials: que permeten interactuar amb les següents xarxes socials des de el lloc web:

– Twiter
– Facebook
Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:
http://facebook.com
http://twitter.com

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça ip d’accés; els hi informem que aquestes seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de S’ ENGOLIDOR, restaurant i Fonda, SL. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, n. 3, 07749 ES MIGJORN GRAN (ILLES BALEARS)

S’informa l’usuari que les empreses subministradores de les cookies podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de d’aquestes; que no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalmente de forma anonimitzada..

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas S’ ENGOLIDOR, restaurant i Fonda, SLpugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informant S’ ENGOLIDOR, restaurant i Fonda, SLde l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a S’ ENGOLIDOR, restaurant i Fonda, SLa traves dels seus mitjans d’atenció al públic.